Privacy Waarborg

Vertrouwen van de consument is essentieel in marketing. Organisaties opereren in een gedigitaliseerde wereld, waarbij zij 360 graden en 24/7 met de klant bezig zijn. In dit proces verzamelen en analyseren zij gegevens om te servicen. Consumenten kunnen dan het gevoel krijgen de controle over hun eigen gegevens te verliezen. Voor marketeers is het daarom belangrijk open en duidelijk te zijn over welke gegevens worden verzameld en hoe gegevens worden gebruikt. Bedrijven die transparant zijn naar de consument en hem een keuze bieden, moeten zich ook kunnen onderscheiden: “Be good and tell it”. Hiervoor is het Privacy Waarborg ontwikkeld.

Proactieve controle op naleving van privacywetgeving

Organisaties die het Privacy Waarborg voeren worden gecontroleerd op naleving van privacywetgeving en  de borging van informatiebeveiliging binnen de organisatie. Aan de hand van een audit oordeelt de DDMA Privacy Autoriteit of organisaties op een verantwoorde wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken bij het toesturen van reclame.  Ook kijkt men of gegevens veilig worden opgeslagen en gebruikt. Het Privacy Waarborg is een initiatief van branchevereniging DDMA, bekend van onder meer de NEE/NEE en NEE/JA sticker voor op de brievenbus en haar gedragscodes voor onder meer e-mail, social media en telemarketing.

Het Privacy Waarborg geeft organisaties:

  • De zekerheid dat hun marketing voldoet aan geldende privacyregels
  • De mogelijkheid dit zichtbaar uit te dragen
  • Gratis juridisch advies bij privacyvraagstukken
  • Kosteloze afhandeling van geschillen tussen consumenten en bedrijven

Waarom DELA het Privacy Waarborg voert: