Privacy Waarborg

shutterstock_100114889_220_165

Het DDMA Privacy Waarborg ziet toe op het zorgvuldig gebruik van uw gegevens door aangesloten bedrijven in het toesturen van reclame. Bijvoorbeeld via e-mail, post, social media en de telefoon.

Grip op reclame
U krijgt online een advertentie met een voordelige last minute vliegreis of een belletje van uw provider om voordelig uw mobiele abonnement te verlengen. Deze bedrijven mogen gebruikmaken van uw contactgegevens om u aanbiedingen te doen. Maar zij moeten u wel vertellen dat zij uw gegevens voor dit doel gebruiken. Ook moet u kunnen aangeven dat u bepaalde reclame liever op een ander tijdstip, via een ander kanaal, of helemaal niet ontvangt. Het Privacy Waarborg ziet hierop toe.

Proactieve controle
Het Privacy Waarborg wordt uitsluitend gevoerd door organisaties die zijn aangesloten bij branchevereniging voor dialoogmarketing DDMA. Deze organisaties hebben zichzelf extra strenge regels opgelegd die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van contactgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden. De organisaties die het Waarborg voeren worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van de wetgeving en zelfregulering door een onafhankelijke handhaver: de DDMA Privacy Autoriteit.

Gechillenbehandeling
Indien u van mening bent dat uw privacy door een reclame-uiting niet wordt gerespecteerd, kunt u eenvoudig een klacht indienen via het Privacy Waarborg Klachtenloket. Kunt u zich bijvoorbeeld niet afmelden voor een e-mailnieuwsbrief of vraagt u zich af waarom een bepaalde organisatie u belt? De DDMA Privacy Autoriteit neemt vragen en klachten in behandeling en beoogt deze zo snel mogelijk op te lossen.