E-mail

shutterstock_88104082)_220_165

Om uw rechten en plichten overzichtelijk in kaart te brengen, heeft de DDMA Privacy Autoriteit het consumenten handboek: ‘Grip op reclame’ opgesteld. Aan de hand van de fictieve meubelwinkel Design for Life, wordt u uitgelegd wat mag en wat niet mag in reclame. Op deze pagina behandelen wij reclame via e-mail. U kunt u hier het hoofdstuk Grip op reclame - E-mail downloaden of ga direct naar:

 

Wet- en regelgeving
Spam
Gewenste reclame via e-mail
Klantrelatie
Prijsvragen en enquetes
Afmelden
Vragen en klachten
Checklist reclame via e-mail

Wet- en regelgeving e-mail

Een bedrijf moet bij het versturen van e-mailing rekening houden met diverse wet- en regelgeving. Zo zijn vanuit de overheid de regels voor reclame via e-mail geregeld in de Telecommunicatiewet. Naast de regels uit de Telecommunicatiewet, heeft het Nederlands bedrijfsleven zichzelf ook extra regels opgelegd. Deze aanvullende regels staan in de Code E-mail. De Stichting Reclame Code ziet toe op naleving van deze extra regels en zal bedrijven aanspreken indien zij zich niet aan de regels houden.

Spam

Helaas zijn er nog steeds bedrijven die ongewenst e-mail versturen, dit noemen wij ook wel spam. In Nederland geldt een compleet spamverbod. Dit houdt in dat het verboden is ongewenste e-mail te verzenden. Spam wordt meestal vanuit het buitenland en in grote hoeveelheden verstuurd met vaak een commerciële boodschap. Denk hierbij aan reclame voor bijvoorbeeld Viagra. Kort gezegd, als u niet voorafgaand toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van e-mail of u nooit eerder iets bij het bedrijf heeft gekocht, dan is er sprake van spam. Veelal kunt u zelf gemakkelijk in uw e-mailprogramma regelen dat deze e-mail automatisch wordt geblokkeerd. Indien u desondanks nog hinder van deze spam ondervindt, kunt u een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code.

Gewenste reclame via e-mail

Iets anders dan illegale spam zijn gewenste e-mailings. Dit is als u toestemming heeft gegeven om uw e-mailadres te gebruiken voor het toesturen van informatie. Bijvoorbeeld als u uw e-mailadres heeft opgegeven bij ‘Design for life’ omdat u op de hoogte gehouden wilt worden van het assortiment. De e-mail die u vervolgens van hen ontvangt moet u zien als gewenste reclame via e-mail.

Dit is ook mogelijk op de website van ‘Design for life’. Zodra iemand informatie aanvraagt over een product via onderstaand formulier, krijgt men de optie aangeboden zich in te schrijven voor de nieuwsbrief.

 • Het is belangrijk dat u actief uw toestemming kunt geven. Dit kan door middel van het aanvinken van het hokje (zie ook het voorbeeldformulier van ‘Design for life’). Let op, dat een dergelijk hokje niet vooraf is aangevinkt. U moet zich er namelijk van bewust zijn waarvoor u toestemming geeft. Juridisch heet dit: opt-in. Kort gezegd betekent dit dat u zelf iets moet doen om ergens aan mee te doen.
 • Verder moet duidelijk worden aangeven waarvoor het e-mailadres gebruikt gaat worden. Bijvoorbeeld voor het toesturen  van de nieuwsbrief. Bedrijven mogen hiervoor niet alleen verwijzen naar de algemene voorwaarden of hun privacy statement.

Klantrelatie 

Als u een product in de meubelwinkel heeft gekocht, wordt u als klant geregistreerd. Als klant van een bedrijf mag dit bedrijf u e-mailen zonder dat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Hier zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden. Zo mag ‘Design for life’ klanten zonder toestemming e-mailen:

 • Over producten in hun eigen assortiment. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reclame over tafels en banken.De meubelwinkel mag u niet ineens reclame e-mailen over bijvoorbeeld fietsen die een nabijgelegen winkel verkoopt. Dit is niet iets wat valt onder hun eigen assortiment.
 • Als u zelf het e-mailadres heeft opgegeven en de meubelwinkel u toen heeft verteld dat het gebruikt zou kunnen worden voor het toesturen van e-mail.

Prijsvragen/enquêtes

Veel consumenten staan er onvoldoende bij stil dat wanneer zij hun e-mailadres registreren bij een online prijsvraag of enquête hun e-mailadres kan worden doorgegeven aan een voor hen onbekende organisatie. Dit heeft soms tot gevolg dat men e-mail ontvangt van een onbekende organisatie. Dit is toegestaan, alleen moet u hierover wel duidelijk worden geïnformeerd. Lees dus altijd eerst goed waarvoor uw e-mailadres gebruikt kan worden, voor u deelneemt aan de prijsvraag of enquête.

Afmelden e-mail

U heeft zich in het verleden geregistreerd voor de nieuwsbrief ‘Design for life’, maar u bent tot de conclusie gekomen dat u deze niet langer op prijs stelt. De meubelwinkel is verplicht u een mogelijkheid te bieden, waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden voor de betreffende e-mail. Dit kan bijvoorbeeld doordat een afmeldlink onderaan de e-mail geplaatst wordt.

Vragen en klachten over e-mail 

Heeft u een klacht over een organisatie of heeft u een vraag over uw rechten als consument? Kijk even op het Privacy Waarborg Klachtenloket.

Checklist reclame via e-mail 

Wilt u nagaan of een bedrijf u e-mail mag toesturen? Controleer dit snel en gemakkelijk via het volgende stappenplan of zie de Checklist E-mail in bijlage 1 van het [Download not found].

Stap 1 – Welke situatie is op u van toepassing?

 • Ik heb toestemming gegeven voor het ontvangen van e-mail van dit bedrijf – ga naar stap 2
 • Ik ben klant van dit bedrijf – ga naar stap 3
 • Ik heb voor de ontvangen e-mail geen toestemming gegeven en ben geen klant van dit bedrijf → Dit is niet OK, u kunt een klacht indienen

Stap 2 - Hoe heeft u toestemming gegeven?

 • Door een vakje aan te vinken – ga naar stap 5
 • Door mijn e-mailadres achter te laten – ga naar stap 5
 • Door akkoord te gaan met algemene voorwaarden en privacy statement – ga naar stap 5
 • Door mee te doen aan een online enquête of prijsvraag – ga naar stap 5

Stap 3 – U bent klant van het bedrijf dat u reclame via e-mail toestuurt. Welke situatie is op u van toepassing?

 • Ik heb mijn e-mailadres opgegeven bij dit bedrijf en zij hebben toen gemeld dat ze dit gebruiken voor het toesturen van nieuwsbrieven en andere e-mail – ga naar stap 4
 • Ik heb mijn e-mailadres opgegeven bij dit bedrijf, maar zij hebben NOOIT aangegeven dat ze dit gebruiken voor het toesturen van nieuwsbrieven en andere e-mailings. → Dit is niet OK, u kunt een klacht indienen
 • Ik heb mijn e-mailadres nooit opgegeven bij dit bedrijf → Dit is niet OK, u kunt een klacht indienen

Stap 4 – Wordt in de e-mail alleen het eigen assortiment van het bedrijf aangeprezen?

 • Ja, de e-mail bevat alleen reclame over het assortiment van het bedrijf dat de mail verstuurt – ga naar stap 5
 • Nee, de e-mail bevat ook reclame voor andere producten → Dit is niet OK, u kunt een klacht indienen

Stap 5 – Heeft het bedrijf dat u reclame via e-mail toestuurt u verteld dat zij uw e-mailadres gebruiken om u reclame toe te sturen?

Stap 6 – Kunt u uzelf afmelden voor de reclame via e-mail? Bijvoorbeeld door te klikken op de afmeldhyperlink onder aan de e-mail?

 • Ja → Dit is OK, het bedrijf stuurt e-mail volgens de wet
 • Ja, dit heb ik geprobeerd, maar ik ontvang nog altijd e-mail → Dit is niet OK, u kunt een klacht indienen
 • Nee, dit heb ik niet geprobeerd → Probeert u zich eens af te melden, als dit niet lukt, kunt u een klacht indienen