WIJ Special Media B.V.

Wij special media copy

Privacy Waarborg

WIJ Special Media BV, Direct Marketing & Direct Publishing, is actief op de babymarkt. Binnen de babymarkt richt WIJ Special Media zich specifiek op de doelgroep aanstaande en jonge ouders met een kind tot en met 1 jaar.

Deze organisatie is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren. Door een jaarlijkse audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dit dat hun bedrijfsprocessen voldoen aan de eisen die de Wet aan gegevensverwerking stelt. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.