Hersenstichting Nederland

Hersenstichting_logo_kader_CMYK

Privacy Waarborg

Hersenstichting Nederland staat voor het realiseren en delen van nieuwe inzichten in de hersenen zodat meer mensen geholpen kunnen worden. De middelen die de Hersenstichting gebruikt zijn wetenschappelijk onderzoek, voorlichting  en bevorderen van samenwerking.

Deze organisatie is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren. Door een jaarlijkse audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dit dat hun bedrijfsprocessen voldoen aan de eisen die de Wet aan gegevensverwerking stelt. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.